پنل کارکنان

دسترسی سریع به امکانات نرم افزاری

مشاهده و بررسی لیست دانش آموزان مقطع تحصیلی بتفکیک سال ورود در سامانه فوق همکاران مطابق با نام کاربری و کلمه عبور خود امکان مشاهده لیست دانش آموزان مربوط با پایه خود را دارند

ارسال نامه های درون سازمانی و برون سازمانی با امکان پیگیری و ارشیو نمودن نامه های ارسالی.
جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور بصورت حضوری اقدام شود

مشاهده فیش حقوقی بصورت ماهیانه، با امکان پرینت فیش حقوقی
در صورتیکه نام کاربری و یا کلمه عبور خود را فراموش کرده اید، بصورت حضوری اقدام شود

در سامانه فوق امکان دیدن ساعت حضور غیاب پرسنل و همچنین درخواست مرخصی وجود دارد

مجتمع دارای دو سامانه ارسال ایمیل سازمانی میباشد. و جهت ارتباط مقاطع و دیگر امور مدارس و مجتمع مورد استفاده قرار میگیرد

ارسال پیامک فردی و گروهی در سامانه فوق همکاران مطابق با نام کاربری و کلمه عبور خود امکان ارسال پیامک به والدین را خواهند داشت