برنامه غذایی

برنامه غذایی مجتمع آموزشی امام صادق علیه السلام

برنامه غذایی مجتمع

از تاریخ 98/6/1 لغایت 98/6/31 به شرح جدول ذیل می باشد :

منوی غذای ماهانه
تاریخ غذای اول غذای دوم غذای سوم
98/6/2 چلو خورش قیمه بادمجان کشک بادمجان اسپاگتی سبزیجات
98/6/3 چلو جوجه کباب خوراک جوجه بشقاب سبزیجات
98/6/4 عدس پلو با گوشت کنتاکی سوپ قارچ
98/6/5 چلو خورش فسنجان با مرغ میرزا قاسمی سالاد پنه
98/6/6 چلو خورش قرمه سبزی اسباگتی با گوشت چرخ کرده سالاد سیب زمینی
98/6/9 زرشک پلو با مرغ خوراک مرغ و کدو سوپ جلو
98/6/10 چلو خورش کرفس لازانیا تبوله با نان پیتا
98/6/11 لوبیا پلو با گوشت سیبزمینی تنوری آلفردو سوپ دال عدس
98/6/12 چلو جوجه کباب خوراک جوجه کباب اسپاگتی سبزیجات
98/6/13 باقالی پلو با گوشت خوراک مرغ و کدو سالاد سزار
98/6/16 چلو خورش قیمه سیب زمینی بورک سیب زمینی پیده اسفناج
98/6/17 سبزی پلو با ماهی شنیسل شکم پر سوپ جو
98/6/20 عدس پلو با گوشت ماکارانی سالاد جوانه ماش
98/6/23 چلو جوجه کباب خوراک جوجه کباب بشقاب سبزیجات
98/6/24 چلو خورش مرغ آلو خوراک مرغ و کدو خوراک عدس
98/6/25 کلم پلو شیرازی تبوله با گوشت قلقلی سالاد سیب زمینی
98/6/26 چلو خورش قیمه بادمجان میرزا قاسمی خوراک لوبیا با قارچ
98/6/27 کباب شیش طاووق خوراک شیش طاووق سوپ دال عدس
98/6/30 چلو خورش مرغ بادمجان کشک بادمجان پیده گوشت
98/6/31 چلو خورش قرمه سبزی کنتاکی سیب زمینی تنوری

مدت زمان سفارش غذا تا ساعت 9 صبح همان روز می باشد. مبلغ هر پرس غذا 15 هزار تومان می باشد.